Úvod

Vítejte na webu Japonské Masáže Praha. Tyto obchodní podmínky vám poskytují právní rámec, který reguluje vaše využití našich služeb a naší webové stránky jp-masaze.cz. Před použitím našich služeb je nezbytné, abyste si tento dokument pečlivě přečetli a porozuměli všem právům a povinnostem, které z tohoto dokumentu vyplývají. Používáním našich služeb na této webové stránce vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami. Pokud s některou částí těchto obchodních podmínek nesouhlasíte, nemůžete služby naší stránky využívat.

Služby

Na naší stránce poskytujeme informace o masážních salónech specializujících se na japonské masáže v Praze. Informujeme vás o různých typech japonských masáží a jejich přínosech pro zdraví a pohodu. Poskytujeme kontaktní informace a adresy nejlepších masážních salonů, kde je možné tyto služby využít. Nicméně je důležité zmínit, že nejsme přímo provozovatelem těchto salonů a nezodpovídáme za kvalitu jejich služeb.

Uživatelský souhlas

Použitím této webové stránky vyjadřujete souhlas s tím, že budete dodržovat všechny platné právní předpisy a náš Vnitřní řád. Zavazujete se také k tomu, že nebudete naší službu využívat nezákonným či neetickým způsobem. Jakékoli porušení těchto podmínek může vést k okamžitému ukončení vašeho přístupu na naši webovou stránku.

Odpovědnost

Webová stránka jp-masaze.cz nenese žádnou odpovědnost za přímé ani nepřímé škody způsobené užíváním či neschopností užít web nebo jeho obsah. Stejně tak neodpovídáme za přesnost, úplnost či aktuálnost informací poskytovaných na této webové stránce. Uživatelé by měli vždy ověřit poskytované informace přímo u poskytovatelů služeb.

Změny obchodních podmínek

Obsah těchto podmínek může být kdykoliv změněn nebo aktualizován bez předchozího upozornění. Doporučujeme uživatelům, aby pravidelně kontrolovali tento dokument, aby byli informováni o případných změnách. Kontinuálním používáním naší webové stránky vyjadřujete souhlas s aktuální verzí obchodních podmínek.

Kontaktní informace

V případě jakýchkoli dotazů nebo podnětů nás můžete oslovit přes e-mail na adrese [email protected]. Můžete nás také kontaktovat prostřednictvím poštovní adresy: Zuzana Nováková, Úvoz 84, 602 00 Brno-střed, Česká republika. Jsme vám k dispozici pro jakékoli dotazy týkající se našich služeb.

Napsat komentář