Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Japonské Masáže Praha si váží důvěry svých klientů a návštěvníků webové stránky jp-masaze.cz. V souladu s naším závazkem ochránit soukromí osobních informací se zavazujeme k transparentnímu a zodpovědnému zacházení s daty, které od Vás získáváme. Tento dokument vysvětluje, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a jaké máte možnosti co se týče Vašeho osobního údajů. Věnujte prosím čas tomuto dokumentu, aby jste pochopili naše zásady a praxe ohledně Vašich informací a jak s nimi budeme nakládat.

Sebrání a použití osobních údajů

Osobní údaje jsou sbírány za různým účelem, včetně zpracování Vaší rezervace služeb, zlepšení našich služeb a pro marketingové aktivity. Osobní údaje mohou zahrnovat Vaše jméno, adresu, e-mail, telefonní číslo a další relevantní informace, které nám poskytnete při registraci služby nebo při vyplňování formulářů na naší webové stránce. Vaše údaje jsou zpracovávány s nejvyšší možnou mírou péče a v souladu s platnými zákony.

Bezpečnost a ochrana dat

Pro zajištění bezpečnosti Vašich osobních údajů jsme přijali přiměřená technická a organizační opatření. Tyto opatření jsou navrženy tak, aby chránily Vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, ztrátou, zneužitím nebo jakoukoliv změnou. Přijímáme všechny možné kroky pro to, abychom zajistili, že Vaše data jsou bezpečná a zacházení s nimi je v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte řadu práv, včetně práva na přístup, opravu či vymazání Vašich osobních údajů. Také můžete požadovat omezení zpracování Vašich údajů nebo se proti tomu zpracování ohradit. Máte také právo na přenositelnost dat. Pokud byste chtěli jakýkoliv z Vašich práv uplatnit, nebo kdyby byly jakékoli dotazy či obavy týkající se zpracování Vašich údajů, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese [email protected].

Kontaktní informace

Pro jakékoli dotazy nebo požadavky týkající se ochrany osobních údajů se můžete na nás obrátit prostřednictvím následující kontaktující informace: Zuzana Nováková, Úvoz 84, 602 00 Brno-střed, Česká republika, e-mail: [email protected].

Napsat komentář