Ochrana osobních údajů a zásady zpracování

V souladu s nařízením Evropské unie, známým jako Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), je naše společnost, provozující webovou stránku jp-masaze.cz, zavázána chránit osobní údaje našich klientů a návštěvníků stránky. Tento dokument popisuje, jakým způsobem shromažďujeme, používáme a chráníme vaše osobní údaje. Podrobně vysvětlujeme, které údaje sbíráme, pro jaké účely je využíváme a jakým způsobem můžete uplatnit svá práva týkající se vašich osobních údajů.

Zásady zpracování osobních údajů

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme zásadami stanovenými GDPR. Naše procedury zpracování údajů jsou transparentní, osobní údaje jsou shromažďovány pouze pro legitimní účely, jsou adekvátní, relevantní a omezené na to, co je nezbytně nutné. Zabezpečujeme údaje proti neoprávněnému přístupu, ztrátě a jakémukoli způsobu zneužití a poskytujeme informace, jakým způsobem lze uplatnit právo na přístup, opravu nebo výmaz svých údajů.

Typy shromažďovaných údajů

Zabýváme se shromažďováním různých typů osobních údajů, včetně, ale nikoli výhradně, jména, adresy, kontaktních údajů, informací o objednávkách služeb a o interakcích s naší webovou stránkou. Vysvětlujeme, proč tyto údaje potřebujeme a jak dlouho je uchováváme. Zaručujeme, že veškeré shromažďování a zpracování osobních údajů probíhá v souladu s platnými zákony.

Práva subjektů údajů

Uvádíme přehled práv, která jako subjekty údajů máte, včetně práva na přístup, práva na opravu, práva na výmaz z našich záznamů, práva na omezení zpracování, práva na přenositelnost údajů, a práva vznést námitku proti zpracování. Poskytujeme podrobné informace o tom, jak můžete tato práva uplatnit a kdo je vaším kontaktním bodem pro takové požadavky.

Kontaktní informace pro uplatnění práv subjektu údajů

Pro uplatnění svých práv nebo dotazy související s ochranou osobních údajů nás můžete kontaktovat prostřednictvím emailu na adrese [email protected] nebo na poštovní adrese Úvoz 84, 602 00 Brno-střed, Česká republika. Poskytujeme záruku rychlého a efektivního vyřízení vašich požadavků a dotazů.

Napsat komentář